اهمیت كتابخانه

كشور ما علی رغم غنای فرهنگی و داشتن سابقه بسیار طولانی تمدن اسلامی، متاسفانه از نظر میزان مطالعه در سطح پایینی قرار دارد، و این در صورتی است كه امروزه یكی از شاخص های رشد ملی در هر كشوری توسعه كتاب و كتابخوانی است. بنابراین مطالعه و پژوهش صرفا پیشه ژرف اندیشان، عالمان و اساتید نیست. همه اقشار بویژه دانش آموزان و دانشجویان به نوعی سرگرم مطالعه و پژوهش هستند. البته مطالعه برای دانش آموزان یك وظیفه و شغل است به همین جهت می بایست برای پیشرفت در درس و نهایتا در آینده برای ایفای نقش در جامعه، به مطالعه بپردازند. مطالعه یك دانش آموز دو صورت دارد، یا به صورت مطالعه دروس تحصیلی در مدرسه و سپس در مراكز آموزش عالی و یا به صورت مطالعات دیگری است كه در كتابخانه، مراكز فرهنگی، انجمن های اسلامی و ... انجام می پذیرد. در هر دو صورت، مطالعه مستمر و منظم و هدفدار موجب پرورش نیروی فكری، زنده كردن قوه ابتكار، رشد عقلانی، استقلال فكری و بالابردن قوه استنباط می شود. انگیزه های مطالعه در افراد مختلف است. بررسی عملكرد مطالعاتی نشانگر این تفاوت است و نشان می دهد برخی با انگیزه افزایش معلومات فردی، برخی با انگیزه ارضای علایق هنری و فرهنگی، برخی با انگیزه ارضای نیازهای فكری، روحی و معنوی و برخی دیگر برای رفع نیاز اجتماعی به مطالعه روی می آورند. در انگیزه های مطالعاتی شخصی هم عوامل درونی (نیازها و علایق) و هم عوامل بیرونی (نیازهای اجتماعی) تاثیر دارند. شخص را نمی توان جدا از اجتماع در نظر گرفت هم چنانكه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی شخص اثرات مثبت یا منفی دارد، الگوی مطالعاتی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اهداف و انگیزه های مطالعه علاوه بر عوامل درونی و بیرونی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. برخی از عوامل یا زمینه هایی كه در مطالعه افراد تاثیر بسیزایی دارند عبارتند از: الف) ارضای نیازهای فكری، روحی و معنوی ب) ارضای میل شخصی پ) گذران اوقات فراغت ت) نیاز زندگی س) ارضای نیازهای اجتماعی ش) نیاز به رشد و ارتقای علمی در جامعه د) وظیفه تحصیلی و شغلی. اگر به كتاب و مطالعه آن به عنوان یك ضرورت و وظیفه نگاه كنیم و آ ن را در زندگی روزانه خود وارد نماییم، نه تنها برای ما لذت بخش و شادی آفرین است بلكه اطلاعات و آگاهی های ما را در سطح خوبی افزایش داده و همچنین در درس و تحصیل نیز ما را یاری می دهد.
     ما بدون تحمل فشار ناشی از خواندنی های ناگهانی نزدیك امتحان، به آسانی به موفقیت های چشمگیری دست می یابیم. برای رسیدن به چنین آمادگی، باید مطالعه را به متن زندگی آورد و با تمرین، عادت به مطالعه را به مانند بسیاری از عادات دیگر كسب نمود. لازمه عادت به مطالعه لذت بخش كردن كار مطالعه است و لازمه لذت بردن از هر كاری مهارت داشتن در آن كار است. كتابخانه وسیله ای است كه شخص با آن قدم به دنیای كتاب گذاشته و از معارف آن بهره می گیرد. كتابخانه ها به طور رایگان و یا با مبالغی ناچیز خدمات باارزشی را ارائه می نمایند. به همین جهت عامل عمده ای در تشویق مردم به مطالعه بوده و هستند. پیدا كردن كتاب و دیگر انتشارات مورد نظر خواننده، تشویق و كمك به خوانندگان كم اطلاع، فراهم آوردن امكاناتی كه دستیابی خوانندگان به اطلاعات بیشتر را میسر می كند، ایجاد شرایط مناسب برای مطالعه در فضای كتابخانه از جمله خدمات ارزشمند كتابخانه هاست. كتابخانه ها به طرق گوناگون، مطالعه و ارج نهادن به كتاب را تشویق می نمایند و كتابخانه های مدارس و كتابخانه های عمومی شهر در این زمینه دارای نقش برجسته تری هستند. برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و هفته كتاب در كشور ما هر چند اندك، ولی متداول است. هدف این نمایشگاه ها عبارتند از: -1 اطلاع رسانی از كتاب و تازه های انتشاراتی2. بالابردن سطح آگاهی جامعه كتابخوان. -3 ایجاد علاقه و تشویق به مطالعه و كتاب -4 افزایش میزان خرید كتاب از سوی مردم. با مراجعه به این نمایشگاه ها از آخرین انتشارات مطلع و كتب مورد نیاز خود را كه گاه كمیاب است خریداری كرده و از آخرین تحولات علمی و انتشاراتی بویژه در كشورهای دیگر اطلاعات خوبی به دست می آوریم.

از:www.keabdarha.blogfa.com/post-83/aspx