پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

این پایگاه اطلاعاتی در سال 1383 توسط جهاد دانشگاهی و با هدف فراهم آوری و ارائه اطلاعات و خدمات علمی موردنیاز استادان، محققان، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور راه اندازی شد. مقالات چاپ شده در تمامی نشریات علمی و پژوهشی کشور و برخی از نشریات معتبر بین المللی در این پایگاه اطلاعاتی نمایه سازی می شود. خدمات این پایگاه در دو بخش فارسی و انگلیسی ارائه گردیده و در حال حاضر اطلاعات به طور رایگان در دسترس عموم دانش پژوهان، محققان و به طور کلی جامعه علمی کشور قرار گرفته است. در این پایگاه اطلاعاتی خدمات زیر به کاربران عرضه می شود:

1. جستجو و ارائه چکیده مقالات نشریات علمی و پژوهشی کشور

2. معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه سازی شده در ISI

3.دسترسی به متن کامل بخشی از مقالات نمایه سازی شده ( حدود 60 درصد مقالات)

4. دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریان بین المللی

5. ارائه گزارش های استنادی نشریات علمی و پژوهشی کشور ( JCR=JOURNAL Citation Report)

6. معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پراستناد از طریق عامل تاثیر (Impact Factor) و شاخص آنی ( Immediacy index)

7.خدمت ارسال الکترونیکی مقالات و رهگیری پیشرفت کار توسط نویسندگان

 مقالات حوزه های مختلف : علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و هنر تحت پوشش این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد. در این پایگاه اطلاعاتی جستجو از طریق نام نویسنده یا محقق، موضوع و کلید واژه ها امکان پذیر است. اطلاعات مربوط به همایش های علمی کشور نیز در این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترس است.