Invisible Web (وب پنهان) مفهومی است كه برای اطلاعاتی كه بر روی شبكه جهانی وب است، اما با استفاده از موتورهای جستجوی همه منظوره یافت نمی‌شود.

درباره وب پنهان

بهترین موتورهای جستجو فقط قادر به در دسترس قرار دادن حدود 14% اطلاعاتی هستند كه بر روی شبكه جهانی وب قرار داده شده است، بنابراین 86% اطلاعات خارج از دسترس موتورهای جستجو است.
●  اندازه وب پنهان550 بیلیون بزرگتر از وب آشكار است.
وب پنهان حاوی حدود 550 بیلیون مدرك است،درحالیكه در مقام مقایسه، با وب آشكار یك بیلیون صفحه است.
وب پنهان بزرگترین رشد مقوله اطلاعات جدید را در وب دارد.
95% وب پنهان اطلاعات برای همگان قابل دسترسی است(اما از طریق موتورهای جستجو نمی‌توان به آنها رسید).
بیش از نیمی از وب پنهان در پایگاههای اطلاعاتی معین است.چرا موتورهای جستجو نمی‌توانند اطلاعات را بیابند

محتوا در پایگاه اطلاعاتی ذخیره شده است
پایگاه اطلاعاتی با پرداخت هزینه قابل دسترسی است
محتوا در زمان واقعی ارائه می‌شود
قالبهای محتوا
ورود به سایتها، نیازمند اجازه ویژه است
تعاملی بودن محتوا
محتوا به عنوان نتیجه كاوش كاربر، بصورت پویا تولید می‌شود.
سایتهایی كه توسط پروتكلهای بازدارنده روبوتها مسدود شده‌اند
اطلاعاتی كه به تازگی به سایت افزوده شده و موتورهای جستجو هنوز به آنها دسترسی نیافته‌اند.